Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 58 X

fchade van openlijk yo.or Deïften bekend te zijn,, eit men fchaamde zich bij lieden zich te .voegen, die door de beroemdfte Mannen reeds honderdmaal verwonnen waren; menbehieldt dan den naam van Chriftenen, men roemde op dien van Proteftanten ,men verhefte de voordeden van het Chriftendom en van de Reformatie, men gaf voor doordrongen te zijn van hoogachting voor Jesus , den grootftcn der Leer aar en, den beften der menfehen.; maar, onder dien naam, ondermijnde men alle de gronden, beftreedt men alle de hoofdwaarheden, en voerde, onder den tijtel van Chriftusleer, niets dan de leer van Socïates, en eene enkele Natuur■ godsdienst in, of, zo men toegeevend was, de ftelzcls van Arrius en der Socinianen op naam van de leer der Proteftanten,

Bedorven fmaak , lichtzinnigheid, door al, wat nieuw heet, ingenoomen, en onze natuurlijke gekantheid tegen het zalig worden uit genade, gaf aan deeze nieuwe aanvallen een ongelooflijk voordeel, dat niet weinig groeide, toen dit kwaad de Leeraars zelve verpestte, dié, ééns op deezen weg. getreeden, of, ampt en voordeden en invloed verliezen moeiten, of', om, naar belang, kat' owovopia,* O), te fpree-

ken,

fa) De gewoonte onzer Nealogen, om te blijven fchrijven offchoon zij duidelijk wederlegd en overtuigd worden , om 'des voordeels en des roemt Wille ; en van eene rneemgte die als Hoogleeraars en Predikanten in de Lerktijke Genoot* fcharpen willen blijven, Wier leer zij befpotten, ten einde de voor deelen te blijven genieten, is zoo oneéthjk als oud. De heidenfebe Wijsgeeren hadoen tot een regel: ***** Ji-«,'*« Ivo. i ®m,God heeft geen afkeer van rechtvaar¬

dige list, van hier vertoonden zij zich anders dan Zij waren en [praken anders dan zij geloofden : Epictet. in Enehirid C i6 leert, als men een bedroefden troost en met hemféhreit: *>.r.*. pt, £*fri.M> ««tó» watt u, dat gij inwendig niet mede zucht. ïseneca zegt het nog onbefchaamder; Intus omnia disfmilta fint! frons

Sluiten