Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 59 X

ken,, het Chriftendom misvormen, de eenvouwigen

door list aanlokken, de wifpeltmirigen door allerlei wind van leering flingeren, en door allerlei konftenarij en markt-dodtcren-kiinst misleiden moeften.

Van hier een nieuw foort van Chriftendom zonder Chriftendom, een Eaangeiie zonder ellende of verlos* fing, een geloof zonder openbaaring, eene heiligheid

zon¬

ara popaio éahvïnïai, van linnen moet alles heel anders zijn, maar het gezicht moet geplooid zijn naar des volkszin ; men herintlere zich uit den text de konstjes der Kwak' zalverij , en vergelijke Qüintiliakus, Injl. orat. T. 12. C. 1, en zie Turnebüs, T. i. p. 1054, Ed. Burmanni.

Deeze oneerlijke handelwijs is door zommige Ondvaders moederlijk gevolgd, en deeze noemden dat ItxtnpuxSs, huishow delijk, en xctf èiaovcptiav ?d-/siv, naar de keuken /p reeken, Suicerus, The/. Eccl. T. 2, en 01/. S. C. 2. p. 30. — Athanasius vertelt van Dionijs den Alexandrijner, dat de man veel /chre-f, niet naar zijne meening, maar naar de keuken, x*r' inntyin, ypaipêftevce, de fide Dionijfi Alex.p, 552. Hieronijmus hadt ongelijk, toen hij mcende.dat Paulus te Antiochien Petrus beftraft hadt, Öeconomice, om de heidenen te believen Comm. in Galat. Augustinus heeft hem beantwoord, ëp. ad Kieron. 86.

Ik ontken niet, dat men onder de Schrijvers voor de Orthodoxie ook broodfehrijvers en keukendienaars vindt, maar het is niet min zceker, dat dit aazen op voordeden, aan da publijke kerk'verbonden, de voornaamc reden is van het raai zen op de formulieren, die een ringmuur zijn voor de Genootfehappen , daar men orde en (lichting wil, en de nieuwe Leer niet verdraagen kan. ik hoop, dat het niet Öel;onomisch , maar uit edeler beginzelen is, dat, bij voorbeeld, de beroemd? Semler één der eerfte Opklaarers was, onder de regecring van den voorigen Koning'der Pruifchen , maar nu, zedert het Religions-Edia van Frederik Willem, dezelve begint te benrijden, en edelmoedig zijne voorige gevoelens herroept. — Die intusfehen tegen dit Valsch-Spel wil gewaarfchuwd zien. leeze Baijle, Dia. kift. Crit. T. 4 Art. SociN, nota O, pag. 237, MosheIW dis/, ai S. difcipl. Dis/. 3. ƒ>. 123, & Dis/, de turb. per Platon. Eccl. $ 4i"48» & ad Cudworto, Sijft. Ir.tell. T. 2. p, 39. & T. 1. p. 321 in Notis.

Sluiten