Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 75 X

«Ie leerdoelen van Luther en Calvijn , in de Seminariën van Romen, zo het zijn kon, zelfs onder de Dervis van Omar en Am , en in de fchoolen dei Rabbaniften, bij welke laatfte hun JVIendelsokn reeds merklijke dienften beweezen heeft. De andere konstgreep werkt op een bijzonder foort van menfehen , die zich verbeelden wijzer en doorzichtiger te zijn dan het gemeen, bijzondere lieden van vernuft en fmaak: deeze vertelt men geduurig, „ dat in den

Godsdienst een vasten voet te houden, en aan den „ leidband te gaan van belijdenisfen , voorfchriften „ en Leeraars, op zijn best goed is voor het gemeen,

en een kenmerk van een flaafichen loggen geest, „ die zich niet weet te verheffen , maar dat zielen „ van hooger vlugt zich van alle banden ontflaan en

uit eigen oogen zien moeten , dat niemand hier iets „ voor een ander bepaalen mag, en dat vrij te denken „ en vrij te fpreeken behoort tot de rechten van den ,, mensch , die niemand kan verkorten."

Rampzalige gifbeker, van buiten los verguld maar van binnen vol dodelijk venijn, voor hoe veelen bevat gij den wijn der zwijmeling! zedert wanneer, mijne Waardfte! is uit eigen oogen zien, en door bondige bewijzen overtuigd te wezen eene tegenftrijdigheid ? of door wat toeval is, zints weinige Jaaren, de Vrij» heid vijandin der Orde, en Vernuft en Smaak die van het gezond Verjland geworden ? — Vrij denken, ja, behoort tot de vermogens, en in zeekeren zin tot de rechten van den mensch, niemand kan mij beletten te denken wat ik wil; maar als een redelijk weezen kan ik zonder zeedelijke fchuld toch niets denken, dan wat billijk is, en niets oordeelen , dan het geen op gronden fteunt, doch vrij fpreeken behoort zeer zeeker niet, dan met zeer veel bepaaling ; tot onze rechten. Ik kan, bijvoorbeeld, van U, van een ander, denken, vrij denken, wat ik wil, en niemand heeft

ge-

Sluiten