Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «4 X

enkel modaal was, dat is, niet in de wijze van bejlaan, maar enkel in onze wijze van bevatting, zoo dat het enkel drie bevattingen of drie denkbeelden zijn (a). — Meer gerucht echter maakte Wm. Whiston, Profesfor in de Wiskunde te Cambridge, omtrend het Jaar i7oöen vooral 1724 (fc), deeze fchijnt voor het naast (want zijne voorftelling is wat-duifter) gemeend te hebben, dat de Logos, of eeuwige wijsheid in Christus de plaats der menfchelijke ziel vervuld heeft, en dat die eeuwigheid niet is eene eigenlijke eeven - eeuwigheid van perfoneel beftaan, maar

zee-

(a~) Men leeze zelve John Wallis, Letters of the Trinitij, p. 62, en vergelijke over hem Mosheim , ad novam Pauli Matij de Trinitate explicationem, C. 3. § 4, mDisf. ad H. Eccl. pertinent. T. 2. p. 532. _ ' '

00 Men zie over Whiston , Mosheim Kerkel. Gefchied. T. 10, p. 57, en vooral de aanteekening van Dr. Maclaike op peg. 58 , die hem een oprechten man en geleerden dweefer noemt; ik heb de oprechtfte hoogachting voor den hooggeleerden Doctor; maar in dit ééne kan ik hem toch niet bijvallen , dat het verlaatcn van Whiston van zijnen post als Hoogleeraar in de Wis-kunde eene daad was van onbillijke handeling en onmaatigen ijver. Ik weel wel, dat de Arrianerij geen invloed heeft op de kennis van lijnen, hoeken en oppervlakten, maar ik ben altoos nog van gevoelen, dat, als een Genoodfchap (bij voorbeeld een Kerkgencotfchap) i;i een Land zeekere uitfluitende voorrechten heelt, en ik verlaat zoo een Genooifc'^ap, dat ik dan ook Cordaat genoeg moet zijn, om afftand te doen van die voorrechten, die ik, als Lid van dat Genootfchap, genoot, en dat, als ik die Cordatesfe niet bezit, men mij daar toe noodzaaken moet: ik ben een vijand van alle vervolging om godsdienftigc begrippen , die den (laat niet beroeren ; maar hier in zie ik toch niets dan natuurlijke billijkheid. Bijzonder is dit waar in Engeland, daar alle Disfenters vrijheid hebben tot het oprichten van Huis-Academien, die aan hanre Oprichters veel voordeel geeven, hoewel zij met hun derven , -waar van men bij Wendeborn , in zijn Tegenw. Staat van Groot Britt., onlangs in het Nederduitsch vertaald, eene meenigte van voorbeelden vindt. , ..-»-»■,

Sluiten