Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne wonder-ontfangenis in Maria, zijne opftafi-' „ ding en verhöoging, met één woord, in zijne al„ lemaauwfle en bijzondere betrekking op God O)." Echter is hij waarachtig God , want ,, God was in

Christus , de godiijke natuur des Vaders was in

hem ( b)," en de ziel van Christus , voorbeftaande, en met God veréénigd, heef-: een menfchlijje lichaam aangenoomen (c). — Uit die zelfde gronden houdt hij den Heiligen Geest enkel voor een vermoogen (power") een kracht (virtus) een uitwerkend beg>nzel (rf), die. ja, God is, maar de Vader zelve, en wiens uitgang daar in beftaat, dat hij „ het godlijk „uitwerkend vermogen is van den Vader, dat in „ alle godüjke werking gebruikt worde («)."

Eindelijk koomt hier in aanmerking de, niet min , 'door gemoedelijke fchriften, onderons bekende, Do£ior Doddridge, met wien Watts verklaarde in alles , raakende den perfoon des Middelaars, éénftemmig te denken (ƒ), weshalven (om thands van verfcheidene andere dwaalingen niet te fpreeken (g)>

het

O) Ibid. />.-6.;t-653. CO L. C. p. 677-

?c) Disf. relat. to the doSr. of the Tnnttij. Dtsf. 4. (_d) Disf. 5- Se3. 2. p 597. O) Ibid Sea. 4- P- 609.

(ƒ) „ 'Er is niemand van mijne Kennisfcn , met wien ik ■ volmaakter in alle de gevoelens, aangaande de Leer van " Christus over één (tem". Zoo fehreef Dr. Watts in zijn Brief aan Longueville, te vinden bij Outon , Gedenifchr. van Doddridge, pag. 106. der Nederi. VertaaHng_ — De gevoelens van Doddridge zijn duidelijkst te te vinden in 's Mans Academifche Lesfen, die, na zijn dood door S. Clark zijn uitgegeeven, te London, Anno 1763. in het Engelsch, onder den Tijtel van Lesfen over de voornaam/Ie onderwerpen in de Geestkunde, Zedekunde en Godgeleerdheid, in het Nederduitsch onder den Tijtel van Verzameling van Academifche Lesfen, alhier in Rotterdam bij Bothal &c. Anno 1773. Cg) Ziet van der Kemp , L. C. b. v. omtrend dt Godlijkt

Sluiten