Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i29 X

Opklaarers en Nieuwe Hervormers, zoo Verre ik die; met moeite, tot een zoort van Zamenjlel heb kunnen brengen. Doet men hun wel onrecht, wanneer men hen, die naauwlijks zoo veel van Jesus houden, dat zij zich Chriftenen durven noemen , veel liever den naam geefc van Chriften-Dcïften, en aan hunne Leer dien van Euangelie - Naturalifterij, ter onderfcheiding der andere Ongeloovigen, die eerlijker zijn dan zij? Te meer, wanneer men hunne Leer, zaamgetrokken, uit hunne eigene befchrijving, in één hunner geachtfte Journalen (a), in deeze weinige woorden begrijpt: „ Alle geopenbaarde Godsdienst is niets anders, dan „ de groote en verheeven waarheden van den Natuurlijken Godsdienst, van God, en zijnen, door ,, de wetten der Zeedenleer verklaarden heiligen ,, wil, en een leeven na den dood, ingekleed in de „ denkbeelden en wijze van voorftel van zeekere vol„ keren en tijden. Moses, Rabbi Juda de Heilige, „ CoNFucius,ZoRoXsTER,OHPHEuszijn, wat Chri,, stus was: wijze mannen,die veel wiften, alles niet „ wiften, en het geen zij wiften niet konden, of niet „ wilden zeggen , om het volk te believen, (ad cap„ tandam benevolentiam.) ''

4. De vierde en laa'fte bende onzer hedendaagfche Bcftrijders, waar over ik nu nog iets te zeggen heb ,

is

(V) Het zijn dc eigen woorden uit het tweede ftuk van het Berlijner Journaal voor Opklaaring, door G. N. Flscher en A. Riem uitgegeeven , welke laatfte Predikant te Berlijn en Secretaris was hij de Academie der Koutten, en Schrijver van de ergerlijke werken: Philofophifche en oordeelkundige onderzoekingen over het O. T. en Brieven van den Heiligen .Jawbrfs, en Bij draagen tor verbeet ering der waarheid van den Chrifiel. Godsdienst. Doch van welken ik met blijdfchap gezien heb. dat hij zijnen Dienst, na hét Religie-Edift , heeft nedergelegd , en zich enkel bij journaalfchrijven bepaalt.

ï

Sluiten