Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 15° X

beroemde Fenel-on behoorde, en uit welke de meeften van de gevoelens der Hatiemijlen, Deurhovijlen, en gevolglijk van het Spinojtjlisch Pantheïfmus, niet verre verwijderd waren O): vooral zon ik ü dan moeten noemen Antoinette Bourignon , te Rijsfel, in het Jaar jo"i6, gebooren, en van zulk eene verhitte verbeeldingskracht, dat zij van dagelijkfche zamenfpre.ak.cn met God droomde, waar in zij tot de verkondigfler van een nieuw Euangelie geroepen wat, behoudende ccincr een groot deel der Roomfche gevoelens, waar in zij was opgevoed; vol openbaaringen hadt zij vreemde, en niet zeer ftichtelijke, gevoelens over de fchepping der eerfte menfehen, en de geboorte van Christus uit Adam, voor de fchepping van Eva, in de leer der voldoening dacht zij met de Socinianen; met de Enthuüaften profeteerde zij; met de Quakers noemde zij den Bijbel een fchors voor de onvolmaakten; met de Weigelianen bieJdt zij de lijdelijke rust; en met de Mijftiken verklaarde zij de Driee'e'nheid cn de Wedergeboorte; en eindelijk met de Roomfche Ordens vorderde zij eene Hinde gehoorzaamheid van haare volgelingen: Gij beproeft reeds deezen Geest, dat hij uit God niet was (&).

. Een

(Vi Hier over verdient geleezen Jurif.u, Hijtor, Verhand. lrhelzer.de het oordeel van een Protejlant, aangaande het Quié.iftrndom , en de Geejielijke Godgeleerdheid. — De beroemde Franc: Salignac Fenelon fehreef, Anno 1697. ■een boek, genaamd: Grondregelen der Heiligen, nopende het inwendi* leeven, het geen door Jnnqcentius XII, Anno 1699, is veroordeeld. Die over het Mijftike en te gelijk hoogstfehaddijke der gevoelens van Leenhof , van Hattem cn Deuxiiof, en over den wïrareh aart van Spinoza's zimenflel, een kort cn klaar onderricht begeert,'.leeze de Handfchriften van Prof. van Irhoven, vertaald en uitgegeeven door NieuwlaNd , Les. Exeg. T. 1. L. i'. p. 4—35-

(O Deeze beroemde Dweepftcr was de Dochter van Jo. Bourignon en Marg. Beckwart , reeds zeer jong zou zij

naar

Sluiten