Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jen- verkeer, en Geeften-omgang, zich eeven godsdjenftige dweepers toonen als alle dc voorigen. Gij bemerkt reeds, dat ik beezig ben , om van de , zints eenige Jaaren zoo veel geruchtmaakende , Swedenburgianén te fpreeken: Te weeten, in het Jaar 1745 en vervolgens, heeft merklijk van zich doen fpreeken zeekere Emanuël Swedjïne-uhg (a), die zich liet voorftaan een Propheet te zijn van God gezonden, om het verband van de Geeftcnwccreld, met de lichamelijke te verklaaren, en de waare leer van 'smen-

fchen

„ dc flerke drift (of Magifche grcr.d") kan alles gedaan worden, als men de natuur gebruikt in haare orderwant alle weezens beftaan in Zeven eigen fchappcni, wie nu het „ Weezen kent, die kan door den geest van dezelfde Es„ fentie het veranderen in form en gedaante, of het in een „ ander wcezen invoeren, maar alles moet werken doof „ Geliikheid, want al wat Vreemd is, is Vijandig"'. _— En p.J ior. „ Daar is ook een valfche JVtagie ,^dje oen „ vrijen wil der Natuur niet aanhangt, want als zijn wil in „ dc vrijheid bcltondt, zou de geest Gods zijn Magisch ge„ heim openbaaren ; cn zijne wonderwerken zouden met „ zijnen wil in God ftaan: maar gaat ze uit zich zei ven uit, „ dan zoekt de aanvang het einde, en het midden is de Tur„ ha. Deeze valfche Ma-ie beftuurt dc Sterreacest en de „ Duivel, daarom zullen zommigen zeggen : hebben v/ijnt.-t „ duivelen uitgeworpen in uwen naamj maar Christus Zal w zeggen: ik heb Ü nooit gekend, dat' is: gij hebt dat door „ dc valfche Magie gedaan, en zijt in de Turba gebooren ". — Het lust mij niet, meer van deezen On-zin uit te fchrijven, maar die hier mode dc hedendaagfche brabbeling Vafi Swedenburg, Cum Suis, vergelijkt, zal geen twee Eijeren 'vinden , die malkandcren juilter gelijken.

('a') Deeze man is, hoeweïzeer oppervlakkig, beoordeeld bij Hennings, over de Geeften en Geeften-Zier.ers, T. I.p. 55. beeter in het Berliner Monatfchrift, Jan. 1788: In onze taal hebben wij eene brief-wijze verhandeling over het ■leeven en de fchriften van Swedenburg, vertaald uit het Hoogd. cn met eemge aanmerkingen uitgegeven, door den Heer Ijs. van HamelSveld, te Amft. b\\Wesfirg en van der Heij , 1790 gevolgd van het Godgeleerd Zanunfel van SwEdenburg, door Denselfden. Ibid. 1,790.

Sluiten