Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij, en zijne Adepten, die zich TheurgiJJen noemen, de oude droomerijen over de Zoonen Gods en Dochteren der Menfchen opwarmden ter bedekking hunner wellust, en de godloosheid zoo verre drijven van te keren, dat de gezeegende Verlosser, de Goden der -Grieken, en Cagliostro zelve aan zulk eene vermenging van hemelfche en aardfche Wcezens den oirfprong fchuldig waren, gelijk hij ook in zijne zoo geroemden Magifchen Driehoek , den Christus ( wiens uitneemenheid boven Moses en de Engelen Paulus zoo krachtig den Hebreen betoogde) in denzelfden rang (telt met deeze gedienftige geeften en Moses en Elias (<j). Doorreist de Landen, die tot het Duit-

fche

beruchter» Graaf van Cagliostro te Mittan , door Vrouwe ChjiRlotta , Elisabeth, Constantia, van der Becke,, gebooren Gravin van Medem. Naar de Hoogduitfche Uitgaaf van Nicolaï, vertaald door Mr. P. Boddaart, te Anft. bij Fokke, 1791. en Procés de Joseph Balsamo, fitfnommê le Comte de Cagliostro , avec 'des Eclaircisfcmens Jur fa Vic, &c. Liège, chez Turtot, 1791.

O) Men zie decze G.';dsla(f.cring in het gemelde Gefchied' verhaal enz. p. 182 in Notis, terwijl hij den magifchen driehoek op deeze wijze teckends :

Elias. ■

Mom.

Christus.

Sluiten