Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 119 X

„ Dwaallng poog het tweetal panden, Zegels der Orakeltaal, „ Waterdoop en Avondmaal, „ Euvelmoedig aan te randen!

„ Zij, in de oude glans herfteld, „ Zullen bij de laatfte neeven, „ Spijt al't woên, 't geloof doen leeven, „ Reeds in 't Paradijs vermeld, „ Dat de heilgeheimenis, „ Gods drieéénheid, Jefus zoendood, de onvervalschte Waar-

„ heid is."

Wij zijn het moeilijkfte gedeelte van onzen taak ten einde, en mijne Eerjle vraag is beantwoord. De Hoofdzoorten, en de mindere vcrdeelingen , der Hedendaagfche Bcftrijders van de Euangelifche Geloofsleer zijn aangevveezen , en teevens getoond , dat, in weêrwil van al het roemen op nieuwe opklaaring en nieuw licht, ook in dit geval, gelijk in duizend andere , niets nieuws is onder de zon. Wij gaan over tot de Vier volgende Vraagen, welker beantwoording veel korter, misfchien voor Uwe Aandacht min verveelend, althands zeeker voor Uw geheugen min vermoeijend, weezen zal.

B.

De Tweede Vraag was : Uit welke gronden handelen zij? en is hun aanval gewigtig? De twee gedeeltens van dit onderzoek zijn zeer naauw verbonden, en uit de behandeling van het eerfte zal het antwoord op het laatfte van zelve volgen.

tf. — Gevoelens, zoo vreemd, Geest-vervoeringen zoo ongewoon, moeten zeekerlijk haare gronden hebben , die zeer verfchillen kunnen, naar de verfchillende aart der onderwerpen, waar in zij vallen, en naar de zeer onderfcheiden betrekkingen, ziels-vermoogens, eogmerken en gezichtpunten, waar uit M 2 deeze

Sluiten