Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X Ui X

|3. De Hoogmoed is altoos dc gezellinne van de Domheid. Nooit heb ik een verwaand mensch gezien, die niet dorri was, of een ingebeeld Pedant, die folide kunde bezat: de oppervlakkige kennis der Betweeters maakt opgeblaazen, terwijl de waarlijk Wijze, zijne kleine voorderingen in het rijk der zeekerheden en weetbaare dingen kennende , nederig , zeedig, en leerzaam is. Men houde dus vrij voor eene tweede reden van alle deeze vreemde leeringen eene halve geleerdheid, waar door nien wel ergens iéts gehoord of geleezen heeft, dat waar, oordeelkundig en geleerd is ; maar noch de gronden kennende, waar op, noch de paaien waar binnen een gevoelen moest gèdreeven worden, breiden zij uit, voegen bij, timmeren eene hutte van hout, hooi en ftoppelen, en redeneeren door, op hijpothefen en Confequentien, die tegen de eerfte beginzelen der Redeneerkonst ftrij-

den. De Ee'n verbeeldt zich een Philofóoph te

weezen; hij heeft in de Leibnitz ? Wolfiaanfche fchool gehoord, dat 'er niets is zonder toereikende grond of voldoende reden, én nu verbeeldt hij zich teevens, ook reden te moeten kunnen geeven van alles wat in de Oneindigheid Gods is, van zijne inbtijvende en eeuwige daaden en van die onnafpoorlijke wegen, waar van wij flechts de uiterjle einden zien, en men vergeet de naauwe paaien van het menschlijk vernuft, die

Leib-

welke men de Voorftandcrs der oude waarheid poogt befpotJijk te maaken, en die men in plaats van Argumenten, gebruikt, .blijkt uit de Apologie der Reden aan D. Skilei: , te Bazel gédVi&t, Anno 1781 , daar de, Schrijver, pag. noj dc gecneh die nog de Leer van een Verzoen-dood enz. aanneemc,;, geene menfchen , maar Ourang Ov.tangs noemt. Eli deeze zijn de verdraagzaame voorftandcrs van de vrijheid van denken !1J — Paulus zou zeggen : zo iemand on^'er U d^nkt, dat hij verjlandig is, die worde dwaas , op dat hij y/ijs worde.'

M £

Sluiten