Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 138 X

een'krijgsman, die eene fterkte verdeedigen mecti en onvoorzichtig genoeg is om, zonder noodzaak t de buicenwerken te verlaatcn, onder voorwendzel van des te heter de Capitale Wal te defendeer en, waar door de vijand geleegenheid krijgt hem uit zijne eigene Buitenwerken te bevechten, en hij zich eindelijk, door zijne losheid, gedwongen ziet geheel te wijken, en de gantfche Sterkte voor zijne beftrijders te ontruimen. Eéven eens ging het onze nieuwe, zoogenaamd raifonnabele, Theologen. De Bijbellcer van Duivel en booze Geejlen ergerde; nu begreepen zij* de leer des Duivels behoorde niet noodzakelijk tot het Chriftlijk zamenftel, en nu leerde men, het was eene fchoone poëtifche inkleeding, eene perfonificatie gefchikt naar het vooroerdeel en den fmaak der Jooden. Toen men dit hadt overgegeeven, moest eene tweede Post volgen, en men was gedwongen toe te ftaan, „ Ergo fpreekt de Heilige Schrift naar de Volksmeenin„ gen." Vervolgens ergerde de Leer der Plaatsbekleedende Voldoening, men beriep zich weder op Joodfehe fpreekwijzen , ontleend van de Offerhanden , en ook dit moest niet letterlijk verftaan worden. Op gelijke wijze liep het af met de Leer der Drie-éénheidi en met alle de Verborgenheden. — Men verwonderde zich wel, onvoorziens 200 verre gekoomen te zijn, maar Hoogmoed wijkt niet te, rug, en Eigenliefde erkent niet gemaklijk gedivaald te hebben O;.- men zogt

be-

O) De beroemde Docior St.mler. maakt hier eene prijswaardige Uitzondering. Elk weet, dat Hij ,te vooren één der eerde Hoofden onder de Ncologen , en aller Afgod was , wien men blirideling volgde. Maar nu Hij eindelijk vrijwillig en eerlijk erkent gedwaald te hebben , en van veele zijner misvattingen tgt het Proteftantsch Sijfthema te rug keert t wordt hij in dc Duitfche Bib!, en andere Mode-Journalen immers zoo ongenadig, als de ftrengdè Orthodox, behandeld. _ Zo ik (dus luiden zijne eigene woorden) mij zeï" „ ven

Sluiten