Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 201 ):(

ê'én wóórd, alle menfchen wederbrengen moet tot eenen Idealen ftand van Oirfpronglijke Natuur, die 'er nooit rvas, die 'er niet zijn kan, en die allen ongelukkig maakt? Laat de ondervinding fpreeken, vraagen wij, in het onzalig rumoer der volkeren, dac paradijzen in woeftijnen, en Adams kinderen in Duivelen herfchept , langs wat weg die Verlichting in welgereegelde Staaten indrong ? —

Om ftrafièloos te zijn, en wel weetende, van welk een invloed het voorbeeld der Grooten op het Volk is, vergiftigde men eerst, bij het verbergen van zijn doel, de Aanzienlijken, de Raadzaaien en de Hoven; inen beduide hen: „ de Godsdienst is enkel voor het „Gemeen:" en nu werdt ongodsdienftighcid , ver* darteling, befpotting van de heiligfte dingen en ,kleinachting der Bedienaars van het Euangelie, die men als Amptenaars van Staat en Inftrumenten der Politie, befchouwde, het kenmerk van een zoogenaamd fatfoenlijkman, en van een Geest, boven het Gemeen verlicht. Spoedig volgden de Burgers en de mindere Clasfen dit voorbeeld na , en de confeientie werdt verdoofd, de invloed van den Godsdienst belet en de ondergefchiktheid verbrooken. De Grooten fteimden op Wetten en Juflitie, maar het Volk , God noch Mensch meer vlezende, vere'e'nigt zich ten kwaade, neemt het or.derfcbeid der Standen weg, zet de Vor» ften en de Richters af, maakt wetten , die de losbandigheid veroorloven, breekt de gevangenisfen af of open, en vermoordt, als rechter en beul te zamen, den grooten en den kleinen, die zich tegen hen verzetten wil.

Te laat dacht men aan den Godsdienst, door denzelven poogde men de Orde te herftellen, maar vergeefsch, het bedorven Volk befpot dien , noemt alles Staatkunde en Bedrog, en verjaagt ofdoodtdieaan deszelfs wetten getrouw zijn. En na dat alles, na bloed en vuur N 5 en.

Sluiten