Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X aio X

y. Ontmoet men, ten derden, menfchen, die in de daad eenige kundigheden hebben, en van de boeken, naar hun eigen licht en inzien, willen oordeelen, ook deeze poogt men met allerlei konftenarij te vangen: voor den éénen fchrijft men Romans, waar in de Godsdienst of deszelfs bedienaars befpot worden; voor den anderen Sentimenteele droomen, waar in het hart als onbedorven, de wellust als een Goed, de deugd als enkele menfchenliefde, en de hemel als een Mohammedaansch paradijs, vol zinlijke vreugd, ge*

tefl*

'X'HiJloire Secrête de la Cour de Berlin (waar van Miraïeau de maaker, en Posselt de tegenfehrijver is) cn Uber Presffreijheit, Kirchen und Staaten-gefchichte, enz. enz. — Ik weet niet waarom ik ergens (mij geheugt de plaats niep hier van Teller en Nicolaï verfchoond vond, daar 'er in de Voorreden van Tellers Woordenboek al vrij dikwils van Domoor en en Huichelaars inkoomt, en in de Jlgem. Duitfche Biblioth. veelen, maar bijzonder de Wurtemburgfche Gecitelijken , zoo vreeslijk gegispt worden. —

Ik weet niet, of iemand der Correfpondenten mijn gefchrijf de moeite waardig keuren zal om het aan de Heeren Grootmeefters bekend te maaken; zo ja, dan ben ik zeeker van de Eer, om hun niette behaagen, en onder de domme Hollandfche Geeftelijkheid geteld te worden, die in het Vak der Verlichting wel eene nalve eeuw ten achteren is. — God geeve, dat zij 'er nooit in voordere! Voor mij zelvcn kan ik yerzeekeren, dat ik nog zoo ouwerwets dom en ongevoelig ben, dat noch Uit- noch Inlandfche Recenfenten aan Mij, met partijdig oordeel of laag vitten, eer behaalen kunnen; Befcheiden en overreedend onderricht, van wie het zij, is mij. en eiken Vriend der Waarheid, welkoom: gedachtig aan de billijke Les:

„ Ne difputez jamais avec trop dc chaleur,

„ Mais jugeant de fang froid & du pour & du contrei

„ Si vous vous trompcz par malheur,

„ Loin de/outenir votre erreur,

„ Laisfez Vous vaincre en ce rencontre,

„ Et, par un beau retour, plein de fincerité,

„ Revenez a la Verité,

M Qui que ce foit, qul vous la montre ". —

Sluiten