Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 238 X

geringfte, zonder Euangelie en zonder Zaligmaker ongelukkig waren, —• of welke eene gezonde Staatkunde geleerd hadt, dat geen Volk, zonder Godsdienst; gelukkig, of op den duur deugdzaam , weezen kan, — trokken zich de belangen van den Godsdienst van Jesus aan, en begreepen, dat ftraffclöos God te lafteren, en de zeeden te verpeften, nooit behoort tot de rechten van den mensch, en de voorrechten van de Vrijheid, en dat 'er een zeer weezenlijk onderfcheid is tusfchen het dwingen der confcientien en het breidelen der tongen of het beperken van een fchadelijk gefchrijf.

In het Jaar 1770, toen men in Parijs nog eeuigen Godsdienst hadt , verbrandde het Parlement, ten bewijze van rechterlijken afkeer, verfcheidene gefchriften, die het Chriftendom beftreeden, de gronden en verpligting tot de deugd ondermijnden, Jesus en zijne wonderwerken befpotten, het toekoomend leeven betwijfelden, en den Godsdienst als den band befchouwden, waar mede het Defpotifmus haare Slaaven aan den wenk der Dwinglandij geboeid hieldt, en die, met ée'n woord, dezelfde grondftellingen bevatten, als de Neologijche Onderzoekingen van Riem over het Oude Tejlament, en de'zoo veel geruchtmaakende Critiek over het verhaal der Jchepping door Moses (a).

On-

00 Op den 18 Aug. 1770 werden, bij Vonnis van het Parlement van Parijs, onder anderen de volgende boeken , door den Scherprechter, verbrand: La contagion facrée, ou hifioire naturelle de la fuperjiition, dat in de hoofdzaak met Priestleij overéénkoomt; Dieu & lés hommes; Difcours fur les mi~ racles de J. C , volmaakt door Bahrdt gevolgd ; Le Chrifiianifme devotie, ou Examen de la Religion Chré'.ienne ; en Examen Critique des Apologiftes de la Rel. Chrét. Welker grondftellingen door veele foortgelijke Schrijvers gevolgd zijn, vooral Sijfthême de la nature, ou, des loix du monde phijjïque 6? du monde moral, waar in de Leer van een toekoomend leeven, met ronde woorden, genoemd wordt, een der ge~

vaar'

Sluiten