Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 25ö X

zonder in deeze zorglijke dagen, behoort te bedwingen Hier omtrend bepaalingen te maaken zou, geUeeltlijk boven mijne wetenfehap, gedeeltlijfc buiten miin ampt, en zeer zeeker geheel buiten het Plan zijn, met welks uitvoering ik belast ben. Ik fprcek derh'alven alleen van die middelen, die door de Vrienden der Waarheid, met mond en pen, en allermeest door Herders en Leeraars moeten gebruikt worden, welke Jesus gaf, op dat wij niet zouden worden omgevoerd door allerlei wind van Leering.

X Over het algemeen, heeft ons reeds de beroemde Leijdfche Hoogleeraar, Te Water, dc befte wijze gefchetst, waar op men, in den tegenwoordigen tijd, zonder te kort te doen aan den vroegeren arbeid van anderen, het Chriftendom verdccdigen moet, naar maate de wijze veranderd is, waar op men dezelve beftrijdt (a). .

Lang heeft men met reden gewenscht (en men geetc ons thands hooD op de vervulling) dat, om den invloed van verkeerde beoordeelingen te keeren , zich een aantal kundige en moedige Mannen verledigden tot het fchrijven van een verftandig, geejlig , bedaard , onpartijdig en met fmaok gefchreeven Journaal, in den geest der 'Jenenjer tijdingen en der Befchouwingen van Seiler, waar in men de rechtzinnige fchriften verdeedigen, die der Neologen ontlceden, en de fconstgreepen van partijdige Recenfenten zou ontdekken. Roomt dit ontwerp ooit tot ftand, dan moet nietflechts de inhoud, maar ook de wijze der uitvoering lofwaardig zijn. Aan gezonde gehemeltens fmaaken de befte, de heerlijkfte fpijzen niet, wanneer zij door de toe-

r» In eene Redenvoering, gehouden ai Oft. 1788 , op de Algemeene Vergadering van het Haagsch Genootfchap, en m deszelfs uitgegeeven Verhandelingen, voor dat Jaai, te vinden..

Sluiten