Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 267 >(

üe vporftellingen valsch, — dc verdraaiingen opzetlijk, — en de konftenarijen oneerlijk zijn. Dat on-

pp-

„ heel God, aanbiddende ook met de Godheid, maar niet „ aanbiddende naar de Godheid. Geheel ongefchaapén ook „ met het lichaam, maar niet ongefchaapén naar het li„ chaam. Geheel geformeerd ook met dë Godheid, maar * n,et geformeerd naar de Godheid. Geheel eeuwig, me„ de beltaande met God ook met het lichaam; doch niet „ eeuwig en medebeftaandc naar het lichaam; gelijk hij ook „ niet, naar de Godheid van het zelfde weezen met de „ menfchen is, maar hij is, naar het vleesch, van dezelf„ defubftantie als wij , te gelijk beftaande in dc Godheid ,, enz ". Men vindt dit Ontwerp in de Verzamelingen der Conciliën, bijzonder in de Bibt. Pair. van Dücaeus. Eéven ééns fpreeken over den li. Geest bijzonder ClJRILLUS van Alexandrien,. in Joiin. T. 2. C. 44. „ Dat „ de Geest éénweezig is met den Vader, en den Zoon, „ daar aan heeft niemand der Rcchtzinnigen getwijfeld. De „ Geest is weezenlijk God".' : ;

En lang voor hem gaf Origenes,' die omtrend Anno Anno 185 gebooren werdt, op zijn 18de Jaar reeds onderwees, en omtrend Anno 252 of 254 fterf, deeze verklaanng: ad Joiin. 3: 8. „ De Geest blaast waar heen hij " mu*-a? nu bewi-'st.dat de H. Geest ook een Zelfsftan„ digheidjis, want hij is niet,'gelijk eenigen meenen een „ Kracht Gods, cie niet op zich zeiven beftaat, want de „ Apoftel-, na dat hij de yaaven van den H. Geest hadt op„ geteld heeft 'er terftond bijgevoegd: dit alles nu ver kt „ een en dezelfde Geest, deelende een ieder gelijk hij wil „ indien hij nu wil, en werkt, en deelt, ,y«, i,tfYV'. „ t,x., «aa **. wpytix, dan is hij. een bekrachtigend wee„ zen en geen Kracht". .

Uit de Philopatris van Lucianus durf ik niet redeneeren , om dat Gesner beweezen heeft, dat zij niet Echt maar van laater tijd is, hoewel Suicerus die aanhaal^ dhef Eccl voce y,«t, T. 2. />. 1288, 'en men Ter deeze woorden gelegd vindt in den mond van een Chriften Catechist: „ zweer bij God, die om hoog regeert, den irroo" «eeuwigen en hemelfchen, den Zoon des Vaders, „ den Geest van den Vader uitgaande, Eén uit Drie en wU1i ae!én" C.in fine Dialogi.) Ten minften. dat de vier eerfte Eeuwen Jesus Christus voor Gods Zoon en waarlijk God erkend hebben, is uit de Patres ontee-

gen-

Sluiten