Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 27° X

vijanden de bondige, en duizendmaal herhaalde, wederleggingen der dwaaling of ontveinzen, of moedwil-

verlosfen zoude en onze zielen geneezen. — Hij heeft " zijn eigen bloed geftort om ons te verlosfen, en zijn " kruis is de triomf over de magt des Duivels". Polijcarpus, EP. ad Philipp. § 8 Om ons, opdat wij „ zouden leeven door heiri, heeft hy aanhoudend alles gc-

IvsTiNvtMarf. Ep. ad Diog. p., 386. „ Wat heeft anders onze zonden kunnen bedekken, dan Christus gcrech" tigheid' in wien anders kunnen wij, onrechtvaardigen " en «-odloozen, voor rechtvaardig gehouden worden dan " alleen in den Zoon van God ? ö blijde verandering ! dat " de ongerechtigheid van veelen in éénen rechtvaardigen " bedekt wordt, en de gerechtigheid van éénen veele on"„ rechtvaardigen voor rechtvaardig doet gehouden wor-

" iT in Dial. met den Jood Trijpho, of, gelijk Cave leest Tarpho, „ God heeft gewild, dat Christus den .. vloek van allen draagen zoude, Hij heeft ons, die in „ de zwaarfte zonden verfmoord lagen, door zijn bloed „ verlost". . ; • ■ .,' ., .

Deeze geheele zamenfpraak is m de oudheid van veel gewigt om dat de echtheid van veele betwifte boeken des N T en bijzonder van de Apocalijpfis, als door den Apoftel ïoannes gefchreeven, daar uit beweezen wordt. Vergel Eusebius, H. E. L. 4. C. 18, en uit denzelven Ens , Diatr. de libr. N. T. p. 174 en Lardner, Kent. hut. Euang. P. 3- C. 10. p. 150--170. Daar is eene zininke Editie van deeze zamenfpraak uitgegeeven in 'sHageAnno 1742 De Nederduitfche Leezer kan den hoofdinhoud leezen in de Bibliotheek der Kerkvaderen van C. F. Roszler , Prof. te Tubingen, T l. p. I27--I59. eti de Echtheid is meefterlijk verdeedi^d door Prof. j. H. Krom , Zhatribe, de authentia Dial. Juft. M. eum Trijph. Judaeo, Midd 1778, waarvan mij, onder het afdrukken deezer Leerreden, door zijn Hoogecrw. de tweede Druk wordt toegezonden , met eene bijgevoegde Mannsfa , Avaar in de bedenkingen van Wetstein, van der. Meersch en Sem' ler , als onvoldoende , zoo zeedig als bondig beantwoord Zijnde, het geheele ftuk tegen de Reccnfie van ude.Algemeene Bibliotheek T. 2.p. 430. nader verdeedigd Avordt. TeUtrecht, bij vanljzermrst 1792. Men zie verder de verdeediging der

Sluiten