Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 2^6 ):(

den heilige dan al ons poogen! bidden om geest* eh kracht-betooning; bidden om teugelende, bekeerende, verfterkende invloeden op de harten; bidden om het heil van Zion, en om de vervulling der belofte: In die dagen zullen zij mij allen kennen, van den grootjien of tot den kleinflen toe.

Ziet daar de middelen, die (behaagt het God dezelve te zeegenen) de gefchiktfte zijn, om , zo al niet den ée'n of anderen afgedwaalden te recht te brengen, ten minften dé vinnige pijlen der Beftrijding te doen affluiten op het fchild van ons geloof, en, acht geevende op ons zeiven en op de leer, en daar in volhardende, ons zeiven te behouden en de geenen, die ons hooren.

3. — En nu begrijpt Uwe Aandacht gemaklijk, ten flotte, dat ik 'er maar weinige woorden heb bij te voegen, over den voet, dien Ik, in het vervolg, te houden heb, in de getrouwe uitvoering van het, mij aanbetrouwde, plan. Dit weinige flcchts :

«.) Behoort tot alles, wat ik genoemd heb , een vatte, leevendige, en van allerlei weetenfehap rijk voorziene geest, een verlicht en billijk oordeel, dat door geene vooroordeelen overdwarst wordt, en gaaven van vernuft en kunst, gefchikt om ingang te maaken op de harten der menfchen, die zich van kiefchen fmaak beroemen; dan gevoel ik leevendig genoeg, hoe veel mij van dat alles ontbreekt, en hoe gering mijne kundigheden zijn in verlcheidcn takken der geleerdheid, zonder welke dit onderwerp niet behoorlijk kan behandeld worden : Ondankbaar echter zal ik nooit zijn onder den fchijn van ootmoed; Elk van ons, ook mij, is de genade gegeeven naar de maate der gaave van Christus, en, hoe die dan ook zijn mooge, die gaave zal ik getrouw poogen te befteeden, opdekkende (a) de gaave, die in Mij is, die

mlf

(a) i Tim. 4: 14.

Sluiten