Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2&9 X

Boven alles, beoeffenen wij den Godsdienst van Jesus, niet, zoo als de menfchen dien naar gemak en zinlijkheid verbalteren, maar zoo als hij het gefchenk des hemels, de volmaaking der Geeften en de

dienst des Vaders is in geest en waarheid! En

waar in beftaat dat ? —« Laat ik alles zaamentrekken. Als wij geene overdenkingen hebben zonder Godsdienst; geene befpiegelingen zonder verbeeteringen; geene leerftelzels zonder practijk; geen geloof zonder werken; geene zeedenleer zonder gronden of hulpmiddelen ; geen ijver zonder verftand ; geene rechtzinnigheid zonder liefde; geene verdraagzaamheid zonder waarheid; geene woorden zonder daaden; geene daaden zonder bidden , en geen bidden

zonder vertrouwen. Dan zal het wel gaan met

den Godsdienst, en wij zullen -minder worden omgevoerd met allerlei wind, wanneer wij minder modefchriften en meer den Bijbel leezen; minder romans en avantuurlijke gefchiedenisfen en meer Kerkhiftorie onderzoeken; minder over ftaatszaaken en meer ovet onze zaligheid fpreeken; minder over den opfchik en het fpel en meer over onze ellende en den heilweg denken; minder redeneeren en meer geloovcn; minder praaten en meer doen; minder vitten en meer verbeeteren. —> Dan bijzonder, als waare vroome Chriftenen zich in de kracht van Christus bevlijtigen , om meer een goed gerucht te brengen over den weg van God, meer geloovig, meer te vreden , meer in God verheugd, meer heilig , menschüevend en voorbeeldig, en 'er meer zichtbaar onderfcheid is tusfehen den geenen, die God dient en die Hem niet dient.

IV. Maaken Wij, aan onze zijde, van deeze middelen een getrouw en afhanglijk gebruik, dan heb ik, ten vierden, „ nog een woord des vertrouT wens

Sluiten