Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D R ü IC - F E I L E N.

j>ao. Regel.

16. . 27

l8„ . 3 in de Noten. . .

'20. ^ 7 in de Noten. . .

42. - 8

43. .17 in de Noten. . . 5ö. . 8 ..... .

52. . 8 van ondere». . *

56. . 19 • •

62. . 2 . ;

65. .ió in de Noten. . .

144. . 3 in de Noten.

160. • 4 in de Noten. . .

304. . 2 yan ond. in de Not,

239. . 4 in de Noten. . ,

Staat. Leest.

Godstdienst , Godsdienst,

de bewerkte . bewerkte.

Judaecis . . Judaeis.

na ... . naar.

STW' • • . p**

in de . . . en de

wapenen . . te wapenen.

VlEVANT . . VlERVANT.

breidelden . breidelde.

eamveezen . acinge\veczen4

Arcolus . . Areolus.

\vaar in . . Waren,

verwonderde verwonoere.

verderfelijk verderflijken

Sluiten