Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN HET KABINET. ,

^ESCHRYVING VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

HETWELK BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE

VAN DEN ONDATRA VAN DEN DESMAN EN VAN DEN PECARI.

No. DCCCLXXXIX. Het geraamte van een ondatra

duimen vyf lynen lengte, en vS di^n&n ^ 'nton,; de kop heeft twee gemeeten. 6 ' Qulmen tlen lvnen omtreks, op de dikfte plaats

en door zynSe ^^^^^f de* Verrot door zyn lighaam anderhalve ly„ breed en^o^ het voorfte ^SPT tWee beenS van het been geplaatft: mogelyk zoude' " 1 h°T6n ,by het U^Lm waterrotten vinden. 6 y men ook deze beendertjes in oude

De lengte v^n dkïenrielf f * roede van e™

als dat van deh^^^ fe^f f^6

ino. UULLXC1I. desman. (4) Blz. 3 van dit Deel.

Sluiten