Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ DE NATUURLYKE HISTORIE,

ken of eene ionge wilde keu; de oude zyn hard, fchoon zy vet zyn in den Sd der vStenfdie van hunne gading zyn, dat is te zeggen geduurende den 7rmefen^S?Med gedeelte van den hertft: de mannetjes inzonderheid krygen oS wordgeiSe? eene fterke en onaangenaame lugtj . Hetui opde* s 1 „ïwr. Har mm 7e<*een kan dat zy £oea? zy/z o/» « e<tf«». Vooi t oveSe^S S SfadS zelve geen Sier eeten, dat zy geen dier doo^g . aI E Pn de Maleiiers eeten 'er miffchien van; zekerlyk eeten vee* i^^i^n^X^n men zeggen, dat de ronffettes in de Indien ^eeteHor^ gezegde Indiaan daar met van eet: oP

tegen 't geen anderen zig daar van verbeeld hebben, waai naar derzeiver nis 10 ne^toeTènrengettes hooren „amnrlyk fhnis op de eilanden Bourbon rBede traZe "nMadagafear; het is flnts vyftig jaaren, en meer 077*0 d« ik nwTn dat van Bourbon onthoude; toen ik daar m feptember I7*«anSam water. dJe dferen zo gemeen, zelfs, in de reeds behagen ftreeken

3SSSlffS^^%«L« verminderd en verder af zyn ^ten^deïm^

ge&'&n ™

SSrf-l! *™tTehoe Imjde iongen groeijen maar ik weet,. 5« dfe eroeTmhvn op te houden in den winter-zonne-ftand, dat u te zegden na f rloop van omtrent agt maanden na de geboorte; tk weet daarenbo-

Sluiten