Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i<J2 DE NATUURLYKE HISTORIE

Het eind van de bulten was gelyk een fchuimfpaan met gaten doorboord, die omtrent eene lyn middellyns hadden, en die eene of anderhalve lyn van eikanderen af Honden; daar kwam uit ieder gaatje een vlok hair in de gedaante van een penfeel voort; daar zaten hairtjes aan de beide winkbraauwen en eenige borflels ter plaatfe van de winkbraauwen; daar zaten groote eelten op het agterft gedeelte van het borftbeen, op de elleboogen, op de geleedingen der vuiflen, en op de knieën; die van het borftbeen was het grootfte; dezelve hadt eene driehoekige gedaante, waarvan de top naar voren itont; deszelfs zyden waren elk negen lynen lang, en de bafis flegts agt.

Lengte van het geheele lighaam in eene regte lyn gemeeten van

het eind der lippen tot aan den aars. Hoogte van het voorfte ftel. Hoogte van het agterfte ftel.

Lengte van den kop, van het eind der lippen tot aan het agterhoofj. Omtrek van het eind van den fmoel vóór de neusgaten gemeeten. Omtrek van het eind van den fmoel agter de neusgaten gemeeten. Omtrek van den bek. . Afftand tuffchen de hoeken van het onderft kaakbeen. Afftand tuffchen de neusgaten aan hun onderft eind. . Dezelfde afftand aan het bovenft eind van de neusgaten. . Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen. Afftand tuffchen de beide oogleden. Afftand tuffchen den voorften hoek en het eind der lippen. Afftand tuffchen den agterftên hoek en het oor. Afftand tuffchen de voorfte hoeken der oogen in eene regte lyn gemeeten.

Dezelfde afftand over de kromte van het neusbeen gemeeten. Omtrek van den kop tuffchen de oogen en de ooren gemeeten. Lengte der ooren. . . .

Breedte van derzelver bafis over de buitenfte kromte gemeeten. Afftand tuffchen de beide ooren om laag gemeeten. . Lengte van den hals. . . .

Omtrek by den kop. . . .

Omtrek by de fchouders.

Omtrek van het lighaam op den fchoft voor den eerften buk en het midden van de eeltagtigheid des borftbeens gemeeten.

Omtrek van het midden des lighaams op de dikfte plaatft tus* fchen de twee bulten gemeeten.

Omtrek van het lighaam voor de agterpcoten gemeeten. .

Lengte van den ftomp van den ftaart.

Omtrek aan zyn begin. . .

Lengte van den arm van den elleboog tot aan de knie.

Omtrek op de dikfte plaats. •

Omtrek van de knie. . .

Lengte van de pyp.

Omtrek op de dunfte plaats.

Omtrek van den kogel. . .

l engte van den koot. . Omtrek. . • •

Omtrek van den voorften voet. « •

vnct. duim. lyn.

1 o. 6. O.

6. i. o. 5. I. o. 2. I. f). f. 2. 8.

I. 9. 3.

I. 4. 6.

o. j. 9.

o. o. 7.

o. 3. 10.

o. i. 9.

0. o. 11.

1. 1. o. o. 7. O.

0. 9. O.-

1. I. 5.

3- i. o,

o. j. 9.

o. 6. o,

0. 7. 4. 3« 2. o.

2. 4. O. 3- 7' o*

7- 7. o«

7. II. O. 5» 9. o.

1. 8. o.

0. 9. 6,

1. IO. 4.

2. 3. o. I. 4. 6. I. I. 9.

0. 8. 5.

I- 3- 5-

o- 3* 3.

1. 1. 4. 2* I. O.

Sluiten