Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN HET KABINET.

S2f

Breedte • • .*.„,:, *,, ,

Hoogte van het langde doornagtig unfteekzel, het welk dal van het zevende wervelbeen is

Lengte van dat gedeelte der ruggegraat, hetwelk uit de wervelbeenderen van den rug beftaat

Hoogte van het doornagtig uitfteekzel des vierden wervelbeens dat het langfte is ...

Breedte van dat van hei laatfte, dat het breedfte is

Lengte van het lighaam des laatften wervelbeens, dat het lang fte-is . • •

Lengte van het lighaam, van het eerfte, dat het kortfte is

Lengte der eerfte ribben

Hoogte van den driehoek, welken zy maaken . Breedte, ter breedfte plaats Lengte van de agtfte rib, die de langfte is Lengte van de laatfte der valfche ribben, die de kortfte is Breedte van de breedfte rib

Breedte van de fmalfte , ...

Lengte van het borftbeen . • _ .

Breedte van het zesde been, dat het breedfte is .

Breedte van het eerfte been dat het fmabte is

Breedte van het doornagtig uitfteekzel des vyf Jen wervelbeens van de lendenen, dat het breedfte is

Breedte van dat van het laatfte, dat het fmalfte is

Lengte van het zydelingfch uitfteekzel des vierden wervelbeens van de lendenen, dat het langfte is

Lengte des lighaams van op één na het laatfte lendenen-wervelbeen. ....

Lengte van het heiligbeen

Breedte van deszelfs voorfte gedeelte

Breedte van deszelfs agterfte gedeelte

Lengte van den bovenkant des heupenbeens

Hoogte des beens, van het midden der panswyze holligheid af tot aan het bovenft van het been

Breedte boven de panswyze holligheid

Middellyn van die holligheid

Lengte van de goot, van de eironde gaten af tot aan deszelfs

agterfte eind toe . Breedte in het midden .

Diepte van de goot .... Lengte der eironde gaten . .

Breedte . . . .

Breedte van het bekken . . •

Hoogte ... • .

Lengte van het fchouderblad .... Lengte van deszelfs bafis . > . .

Lengte der agterfte zyde . . .

Lengte der voorfte zyde . . •

Breedte van het fchouderblad op de fmalfte plaats . Hoogte van den doorn op de verhevenfte plaats . Middellyn van de panswyze holligheid . . .

F f 2

voeten ,,duimen, lynen.

O. 2. 5.

t

0, 1. 8.

1. 7. o.

o. 6. 3.

o. 1. 1,

o. f.

O. I. O.

o. 6. 4.

o. 3. 9.

0. 2. 2.

1. 2. O. O. 9- 6". O. I. I.

O. o. 3.

O. 11. 4.

O. 2. 2.

O. O. 9.

o. 1. 5.

O. o. 9.

O. 2. 2.

O. t. 5.

o. 4. 3.

o. 4. 7.

o. I. 3.

o- 3- 11.

o. 6. o.

O. O. IO.

O. ï. 4.

o. ii. s.

o. 3- 6.

O. I. I.

O. 2. 2L

o. 1. 7.

o. 3. 9.

o. 5. O.

O. 9. 3.

o. 4. IO.

o. 8. ir.

o. 8. 9.

o. t. s.

O. t. O.

O. X» 2.

Sluiten