Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8o DE NATUURLYKE HISTORIE

hedi den kop naar evenr^^der lang en eenteertó^n hoofd is met verfierd met die b M , die m.n P drie. of viermaal hy heeft geen kloof in de bovenftehp, ^ "ekeis ? die van het ftekd. kLcer eAeel dunner; hy heef ^^*£^^nie, en zoeiCt de varken is zeer kort ; hy i\meer vleelcü dan ^ & ^ en te over-

voeelen, de kleine dieren, het tam gevogeltje ^ , en fruiten eet.

vauen, 'terwyl het ftekel-varken met ^ op de

Hy flaapt over dag ge yk de egel, en^ loopt d.s nagt y ^ fte_ boomen (ƒ), en houdt zig met zyn ftaart.aan detaKen, g ^ kel-varkeïïniet doet en niet zoukunnen^^^^-X ontReisbefchryvers, is zeer goed te eeten. M.nKan d£ Je

houdt zig gemeenlyk oP Jf^.Ö^^XTtot in Louifmna en in

Kmde^ ^ danmde

heete lanL van de ^J^^ 0Ver te brengen, heeft Door den naam van ftek el-varkeni op oeii e fte_ men aan dezelve vermogens

kels uit te fchieten, en het is te ™W0™£T™>™ en dat Piso, die minen de Reisbefchryvers in dit ^«^^^ rJSneesheer was,deftigder bygeloovig moeft zyn dan een andei, dewylny * lyk zey|t,dat Je ftekels van den ^^^^Tn^^ aoorbooJleefcli indringen e*; het f*™J«£ Sndheeft , fchoon zy blykren. Ra^ ls,d^T n mnnr hoe veele ongerymde dingen zyn ontkend E^ÖgelS: regtefdSyks bfvidgd worden door andere Heden, die zig nog verftandiger gelooven.

CO Deze byzonderheid door ^^^^^^ T

Mlolvit ne laiatur, ^f^^XSLX^S op kleinen £*», dien wy UrS^ff^-SlS^a Ster*zien vallen. Hetwaszeer vet.en men eet de,

zelfs vleefch. f '« H?/^S* nïmJa%rnf*pe eomedi, ö? «*

GO C*r«*« ***** '9**" ?to'is%ed teeeten.men zet het op 't vuur om het te tfimatur. Marcgr. f«. 233-oierig vrouwen al het hair op den rug uit,

doen rooften als een vorken ; maai vooraf haaien de wu ^ Gebnmd> wd

Cdat is te zeggen al de ftekels)zy maaken daar tra j ^ fpeenvarken ; hy is zeer goed

ïö!«. II. pag. 324-

Sluiten