Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 138 3

hoog gevoeligheid van zich zelve, zou U mogelyk zo wel als my, op 't vallen van 'c wraakzwaard een traan van medelyden ontrold zyn, welke 't gevoel, van 's Volks-recht niet hadt kunnen weerhouden.

Indien het onheil aan Lucas weêrvaaren, ten fpiegel verlïrekke voor andere Officieren, naar eeni°- bevel te Water ofte Lande fïaande, zonder daar voor bereekend te zyn, zal de Nutie uit dien rampfpoed vroeg of laat aanmerkelyk voordeel trekken.

(Vas getekent) - - SP.OORS.

Ce-

Sluiten