Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEFWISSELING

van

J. H. SICCAMA en B. van REES

MET DE BURGERS

OVER HET

PLAN

van

ALGEMEENE BELASTINGEN,

DOOR HUN, BIJ DERZELVER RAPPORT AAN ds COMMISSIE TOT HET ONTWERPEN EENER CONSTITUTIE VOOR HET? VOLK VAN NftDERLAND, OP 17. FEBRUARIJ I798. VOORGEDRAAGEN.

Te L E T D E N tij

D. du MORTIER en ZOON,

1799.

Sluiten