Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

den flaagenj en de ondervinding leerde ons al voortgaande, dat wij geheel buiten Haat waren, om zelfs maar de gerïngïfe zekerheid aan ons ontwerp te geeven. Tijd en gelegenheid ontbraken ter bekoming van de noodige informatief,; en alles drong ons, om aa* het verlangen der Ccmm«fie van Conftitutie, op de best mogelijke wijZG e" z°° veel in °"s gehoor te geeven , en aan dezelve een ontwerp voor te draagen, welk ons ,„ de befchouwing, het gefchiktfte en béste Vooikwara.

Dit hebben wij duidelijk en bij herhaaling in c*s rapport te kennen gegeven, en ons ontwerp tkt alken verklaard voor gebrekig, onvolkomen, en onderhevig aan zwaarheden; maar ook daarom' heoben jm op meer dan ééne p]aaB i< ^

port te kennen gegeven, dat ons ontwerp flegts ™* >£$u»eUjkl proeve was- en dac L '| 35dcti' dat "etzelVe, "och in zijn geheel noch *« eenig gedeelte, i„ werking gebragt mogt worden vooruat door den aangeweezen weg onderzocht was, i„ hoe „e„e ons i^at gereageerd, en een Hekel van belastingen, overeenkomst ons ontwerp tot fïand gebragt en ingevoerd zout oe kunnen worden.

Billijk hadden wij daarom mogen verwan-ten ^ ons ontwerp uit dit g„igtspunt beo JeeJd' »«e geworden. Door veelen is dit ook met de

daad

Sluiten