Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII

dig den ouden, lang betreden weg verlaaten, al is het, dat hun een andere worde aangeweezen, die zig, zelfs op het eerile aanzien, gemakkelijker, aangenaamer en korter voordoet. Altijd angstvallig vreezende, of onder dit uiterllk aanlokkende zig niet menigvuldige en groote gevaaren en nadeelen verbergen, Worden zij door de minde zwaarigheid terug gehouden, om het nieuwe behoorelijk te onderzoeken, en derzelver vooren nadeelen tegen die van het oude te vergelijken; en daardoor loopen zij gevaar, om in eenen zeer gewoonen misdag te vervallen, dat men alleen de voordeelen van het een en de nadeelen van het ander in het oog houdt, en beiden grooter mankende, dan zij in de daad zijn, verkiezen zij het oude te behouden, fchoon zij alle de ge» breken daarvan zien en erkennen.

Zoude dit niet wel het geval zijn van veelen der genen, die meenen in ons en alle andere ontwerpen van een nieuw plan van belasting, zoo veele en zoo gewigtige zwaarigheden te vinden? Het is ons, ten minden, voorgekomen, dat men, in de bcöordeeling van ons plan, meer van ons gevorderd heeft, dan in billijkheid van ons konde gevergd worden. ' Nimmer hebben wij be« weerd of gezegd, dat ons plan boven alle bensping, en aan geene zwaarigheden onderhevig zoude zijn. Wij hebben dezelven erkend, doch tevens

Sluiten