Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

geloofden, dat dit, op zigzelven en met betrekking

tot ons plan, iets afdeed, maar alleen daarom, om naderhand niet met grond befchuldigd te kunnen worden, van de zaken in een al te gunftig daglicht te hebben vcorgefteld. — Om aan onze roeping te voldoen, hadden wij ook de middelen van bezuiniging moeten voorflaan; wij hebben dat ook gedaan, zoo veel wij konden: maar was het mooglijk dit volledig te doen in zulk eenen confufen ftaat van zaken, waar nog niets zekers te vinden was? — Wij hebben dus aan onze roeping voldaan, zoo veel in ons vermogen was; en, gelukkig, was dit naar ons inzien, voldoende voor het toekomend heil der Republiek. Wij hebben getracht de gronden en grondbeginzelen optegeeven, waarnaar de Belastingen , naar ons inzien, behoorden geheft te worden, om met de meeste zekerheid het grootfte product in proportie optebrengen — gepaard met het grootfte gemak — de meeste evenredigheid en de kleinst mooglijke belastingen naar de individueele vermogens der Ingezetenen van de Bataaffche Republiek, en in overeenkomst met de behoeften van den Staat. — Dit was het gene, welk gezocht moest worden; dit te bereiken was het Ultimatum. — Dan hiertoe was het niet noodig, dat onze

be-

fchuldigen, dat wij in onze Staatkundige uitrekeningen niet verder gevorderd zijn, en ons hierin op oblervatien en calcules moeten betrouwen — dat wij tot nog toe met geen meerder zekerheid, of bij exacte telling bepaalen kunDeié het juiste getal der Huizen en Huisgezinnen, die in onze niet uitgcrtrekte Republiek zijn, en dat wij de waar» de dier Huizen in het geheel r.og n:et opgemaakt, en de onderfcheiden Huuren, welken de Huisgezinnen 'er in ver. wooren, bij ciasi'en opmaakt en gecalculeerd hebben?"

Sluiten