Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

blijven en algemeen gemaakt moeten worden, door die als inkomende Rechten te doen heffen; bij voorbeeld, op wijn, brandewijn, thee, coffij, enz. dan of andere ' nieuwe belastingen tot fuppletie zouden moeten worden daargefteld.

Wij moeten ondertusfchen bekennen dat deze telling en taxatie zoude kunnen gefchieden op eene wijze, dat, om het benoodigd quantum uit deze belastingen te verkrijgen, de procenten tot een' enorme hoogte zouden moeten worden gebragt, even zo als zulks nu bij "gemelde belastingen op de inkomsten, zo als die tot nu toe gebeft zijn, heeft moeten gefchieden. Doch het is zeer zeker , dat dan de nominale waarde der belastingen wel hoog gefield is ; maar ook, dat de percenten, die effedlive worden opgebragt, daar aan in geenen deele beantwoorden; en daar de opbreng der Belastingen niet beftaat in de percenten, die gevraagd, maar in die, welken dadelijk worden opgi bragt, kan nrn niet zeggen, wanneer er 5 perc. worden gevraagd , en maar twee of een worden opgebragt, dat het eene belasting van 5 perc. is, maar wil men der waar« heid getrouw zijn, dan moet men zeggen, dat het eene belasting is van twee of een percent. — Met alle anderen belastingen is het praecies even eens gelegen. — Indien een Gouvernement zoo vicieus is om zulks te gedoogen (om geen anderen naam te gebruiken) dan zijn de eerlijke lieden de dupes, en zulk een land kan niet beftaan, maar moet te gronde gaan.

Uit al het voorgaande blijkt, naar ons inzien, dat, al was de berekening, op zig zeiven befchouwd, al niet juist; dat is, al was het getal der Huizen niet zoo groot; al waren de bovenfte clasfen al te hoog in aantal, en dat der middelfle en benedenfle clasfen dok te laag in A 4 aan

Sluiten