Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 >

de grootte der fomme gelds, welke de Staat nodig heeft. "Wij hebben dezelve immers niet anders voorgefteld, dan als bij wijze van converfie van andere, aan meerdere zwaarigheden onderhevige, belastingen, welker gezamenlijke opbreng toch altoos een zekere fomme van penningen zoude moeten rendeeren. Zo nu die zelfde fomme van penningen gevonden werden uit eene belasting op de Huizen, wat deed het er dan tog aan, ©f die belasting op de Huizen een of twee percent hooger of laager gefield moest worden, om de te converteeren fomme te bereiken ? Moet dat geld niet altijd gevonden worden? Doet er de naam iets aan? Geeft het onderfcheid of ik ƒ 100. met de linker, of met de rechter hand beraale.

Maar zq de Belasting op de Huizen nu veel evenrediger konde zijn, aan veel minder ongemakken van onderzoek enz onderhevig, en de invordering meer zeker en minder kostbaar, waar door de belasting reeds, om hetzelve quantum voorttebrengen , kleiner zoude kunnen zijn, zoude zulk eene belasting niet verre te praefereeren zijn , en zoude 's Lands Ingezetenen niet zeer fpoedig de aangenaame en voordeelige uitwerkzelen daar van ondervinden?

Maar is het wel mooglijk, dat, zo de berekening al over het geheel niet juist mogte wezen, dit van zulk een groot belang zoude kunnen zijn ; vooral als men in aanmerking neemt, dat het getal der Huizen niet, gegelijk het waarfchijnelijk wel zoo veel zo niet meer bedraagt, op 400,000 gefield is, maar alleen op 345,550; en dus 544,50 minder?

Wij hebben de laatfle clasfe van Huizen van ƒ 600 waarde en daar onder, gefield op no,eco, zijnde bijna (jen derde van het geheel; die van ƒ 600. tot ƒ iocq.

A 5 op

Sluiten