Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< IÜ >

^ III. Met de Huizen, die toen verhuurd werden, is misfchien we? niet veel bedrog gepleegd, om dat beëedigde Huurcedullen moesten geproduceerd worden; maar die door de Eigenaars bewoond werden, zijn Calthands hier en elders) vrij laag aangeflaagen geworden.

Indien men dan de taxatie inrigt volgends ons gefielde bij Art. 4 op bl. 15. in Pol., óf «t. in 8vo, zal men ten minden het dubbeld verkrijgen van de Taxatie volgends de tegenwoordige Verponding, en dus over 't voorin. Holl. alleen 500. Miilioenen; en dit voorde helft genomen, bekomt men over de ganfche Republiek 600. Miilioenen; alzoo zoude de misrekening op de Verponding der Huizen zijn van ƒ i.oco,coo. en deze b. iasting * gedeelte hooger gefield moeten worden, dan door ons bij gisfing is geca'culeerd geworden, dat is in plaats van een ico. ongeveer een 85. penn.

Het provenu van de perzoneele belasting naar de waarde der Woonhuizen a 2^ perc is door ons gecalculeerd op ruim 19. Mijl., en dus de waarde der Huizen op bijkans 869. Mill. en alzo 160. Mill. hooger dan de voorige; waar van de reden klaar te zien is daar in gelegen te zijn, dat, daar deze belasting komt in "de plaats der confumptive middelen en voorwerpen van weelde, in deeze berekening wel degelijk moet gelet worden op de pracht en verfierzeien der Huizen. Maar gefield, dat deze berekening veel te hoog gecall culeerd was, en niet meer zonde kunnen bedraagen dan 700. Mill.; dan zal men om 18. Mill. te bekomen ( want die zal 'er tog altijd moeten wezen, door welk foort van belasting of belastingen men dat geld ook moge vinden) niet volftaan kunnen met 2?- perc.

maar

Sluiten