Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlaag A. (Zie bladz, 07.)

Staat van Uitgaven voor de Bataaffche Republiek.

De Intr. der Schulden van Holland bedraagen ƒ 14.374,965 : 4:0

, 1 ■■ Zeeland .... * 1.712,09a : 16 : o

_____ ■ Vriesland . . . » 1.189,816 : 0:0

— Utrecht .... * 881,960 : 0:0

_ Groningen ... * 4^0,000 : 0:0

„ Overijsfel ... * 405,613 :' o : o

■ Geiderland . . . * 643,253 : 0:0

__-_-—————■ Bat. Braband . . o 411,402 : 5:0

■ 1 1— Drenthe 63,207 : 2:0

ƒ 20.162,309 : 7:0

Dito der voorm. Generaliteit en Admiraliteiten o a.07 8,000 : 0:0 —— der O. I. Comp., buiten de aflosüngen . * 3.817,000 : 0:0

i der W. I. Comp * 168,000 : 0:0

-— der Bataaffche Refcriptien » 1.673,715 : 11 : o

ƒ 27.899,024 : iS : o

Onkosten van 't algemeen Beftuur . . . . * 1.350,000 : 0:0

Buitenlandfche Betrekkingen » 635,000 : 0:0

Waterftaat . * 2.100,000 : 0:0

Agentfchappen * 295,000 : 0:0

Behoeften der Gewesten * 4.925,000 : 0:0

Landmagt * 9,858,000 : 0:0

Marine n.io6,coo : 0:0

Subfidien voor de O. en W. I. Comp. . . =» 3.332,000 : 0:0

Totaal . . ƒ61.500,024 : 18 : o

Hier moet nu nog worden bijgevoegd de kosten voor de in onze Soldij ftaande Franfche

Troupes, ten belope van ƒ 10.889,000 : o : o

En de jaarlijkfche aflosfing van de B. R. . . <> 3.000,000 : o : o

/ 13.889,000 : 0:0

Voor de betaling van welk aanmerkelijk en zeer presfant objet, hoe zeer temporair, echter gezorgd moet worden, en waarin, zo wij ons verbeelden, door vrijwillige Negotiatien zeer moeilijk zal te voorzien zijn.

Sluiten