Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 50 >

befchouwd, waren de huizen , ten allen tijde de maatftaf van verteering ; hoe grooter en kostbaarer huis iemand bewoont, hoe meer huur of renten van den koopfchat iemand van zulk eene behuizing betaalt, hoe meer hij, ten dien opzigte, verteert. Alle de voorwerpen van belasting op verteeiingen of eenigen van dezelven over te brengen op, ofte berekenen naar de Waarde der behuizingen, is dus niet eene converfie van verteering op eigendom, maar van verteering op verteering. Zij zijn dus, volgends ons plan, geene voorwerpen van belasting , maar een algemeener maatftaf Van verteeringen; en de belasting uit dezen hoofde geheft wordende, is en blijft eene belasting op verteeringen: maar eene maatftaf en wijze van belasting, die, meer dan eenig ander middel, het fraudeeren belet. Het corpus deliSti , om het zoo uit te drukken, kan nooit verdonkerd of te zoeken gemaakt worden, en dé ontdekking van gepleegd bedrog kan nooit ontweeken worden; en dit is een voordeel, welk de indirecte belastingen in het geheel niet hebben. Maar, als eigen■dom befchouwd, blijven tehuizen, volgends ons ontwerp, alleen onderhevig aan de Verponding, even als de landerijen, en zijn dus door ons op gelijken voet behandeld geworden.

En hieruit ziet gij, geachte Medeburgers ! reeds ten deele den grond, waarom wij, in ons ontwerp, de belasting bij converfie niet gebragt hebben op de landerijen, zoc min als op de huizen, maar op de Ingezetenen naar de waarde der huizen, welken zij bewoonen. Landerijen en huizen kunnen, op zig zeiven , nooit anders, dan als eigendom, dat is, als voorwerpen 'van reële belasting befchouwd worden, en geenszins als voorwerpen van perzonele belastingen bij wijze

Sluiten