Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 74 > v

in het totaal der inkomften zijn 'er maar drie, naamlijk in de 17, 19 en 26 clasfen, en in de combinatie van de 19 tot de 26 clasfen, en één in die van het geheel, gelijk dit blijkt uit de vergelijking van dte tafel met de twee hier bijgevoegde tafelen, op welker eerfte het getal der huisgezinnen op 335,000. gehouden, en het totaal der inkomften daarnaar berekend is, en op de andere is hetzelve gefteld op 319,500. huisgezinnen, met de zoo even aangeweezen verbeteringen in het gecalculeerd totaal der inkomften. Of nu deze calcule nog te hoog zij, kunnen wij, om boven aangevoerde redenen, niet bepaalen, en meenen ook, dat het 'er weinig of niets toe doet, dat hieromtrend vooraf vrij waarfchijnelijke ja zelfs zekere berekeningen gemaakt worden. Een goed lefluur verlaat zig 'niet op gkfingen en berekeningen, maar vordert zekerheid. Wij hebben daarom ook bij herhaaling in ons rapport aangedrongen , dat een behoorelijk onderzoek moest voorafgaan, eer iets aangaande de twee door ons geprojecteerde belastingen wierd vastgefteld; en de tafelen Lett. D. en E. zijn bij ons rapport voornaamlijk met dit oogmerk gevoegd, om daardoor de wijze van en de gelijkheid in de werking dezer belastingen aan te toonen. Al was dus onze berekening meer dan de helft te hoog, (het geen wij voor zeer onwaarfchijnelijk houden) zoude 'er alleen uit volgen , dat de individuele opbrengst moest verdubbeld worden (wanneer naamlijk de belasting in beginzel en in werking goed is , gelijk wij meenen dit hier vooren nog nader aangeweezen te hebben): en, wij moeten het herhaalen , dit zoude in alle foorten van belastingen plaats moeten hebben, Ce gronden, waarop gij het totaal der inkomften

Sluiten