Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 77 >

nomptoirea in het voormalig Gewest Holland, du de ; opbrengst van de io perc. niet meer heeft bedraagen dan die van de 8 perc.

In de tafel Leo..Éi hebben wij het getal eer huisgezinnen wel gefteld op 3i9,5°°-> en de IP-ÏBBfl» °? f 31» 694,000., of volgends de vitieufe tafel op 335,°°:>huisgezinnen en ƒ 335.51°>°°°. aan '.inkomften; en door U wordt daarop deze aanmerking gemaakt: dat, alsdan, ieder huisgezin in de geheele Republiek, de gealimenteerde in de hollandfche Steden en de daglooner. tot zelfs in Bataafsch Braband toe, mede gerekend, bij gevolg door één ƒ 1000. inkomften zouden hebben ; en gij vraagt, of dit overeenkomstig is met de waarfchijnelijkheid (bl. «8.) ? Het fchijnt, dat men hierop volftrekt negatief moet antwoorden ; maar dit is ook alleen het gevolg van de wijze van voortelling. In de Republiek zijn meer dan 3i9,5°°-» ze^ ™eer dan 335,500. huisgezinnen; dit meerder getal hebben wij ons voorgefteld, dat zoodanige huisgezinnen zijn, die van de belasting behoorden vrij gefteld te wezen, en daaronder hebben wij begreepen de gealimenteerden en de geringfie daglooners. Onder het geftelde getal hebben wij 170,000. huisgezinnen gecalculeerd op een inkomen van ƒ 200. tot ƒ 600. beiden ingeflooten en iiooco. op een inkomen boven ƒ600. tot beneden /2ooo. Het inkomen der eerften is door elkander f 050 , en der tweeden omtrend ƒ 1100., en van beiden te zamen, dat is van 28o,oco. huisgezinnen, is het door één omtrend ƒ 650. En nu is de vraag, of na aftrek van deze 280,000., en van nog 80,503. huisgezinnen , welken iu deze berekening niet in aanmerking zijn genomen, en alzoo na aftrek van een getal van 36o,5co. huisgezinnen (het getal van Inwooners

Sluiten