Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 85 >

nen zou kunnen beftaan, waardoor zijne betaaling aan belastingen wegens het confumptive aanmerkelijk grooter zoude zijn. De Schrijver heeft jaarlijksch ƒ 1200. inkomen, welken hij ook verteert, en zijn woonhuis heeft hij, naar zijn beste weetenfchap , getaxeerd op ƒ5500., en oordeelt hetzelve geen ƒ 4000. waardig. Gefteld nu dat de ftedelijke belastingen, door dezen burger betaald, onder de gemelde ƒ 155 : 19 : 2. begreepen zijn, doch waarvan door den brieffchrijver niets wordt gezegd, en bedraagen ƒ 25 :19 : 2,, en alzoo 's Lands belastingen ƒ 130 ; en aangenomen, dat het quantum der tegenwoordige belastingen bedraagt 34. Mill., en dat het voormalig gewest Stad en Lande in zijne quote behoorelijk is aangellaagen geweest, als mede dat de Lands lasten voor het vervolg 44. Mill. zullen moeten opbrengen; dan zou die zelfde Burger aan die lasten volgends het tegenwoordig ftelzel moeten betaalen ƒ168:4:10.; of, wanneer de ftads belastingen, gelijk waaifchijnelijk is, hieronder niet begreepen zijn, ƒ201 : 16 : 8.; en volgends ons plan: aan Verponding . . . . , ƒ 35: o: o. eerfte quotizatie naar de waarde van "t woonhuis . . - ... 78:15:0. tweede quotizatie naar de grootte der inkomften . ♦ » . ' . . - 48: 0:0.

/ 161:15: o.

Zijne lasten zullen dus, volgends ons ontwerp, minder bedraagen, dan volgends het tegenwoordig ftelzel, ƒ6:9:10. of ƒ 40:1:8 ; welk meerdere de eerlijke man nu gerekend kan worden te moeten betaalen, om dat anderen door hunne fluikerijen en fraudes minder opbrengen.

F 3 Pus,

Sluiten