Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*€ 99 >

eenig verval, voordat het dikmaals te laat is, daar tegen eenig redmiddel te ftellen; en de kwijnen» de clasfe betaalt belastingen, waarvoor het geene geëvenredigde befcherming van den Staat meer ge» niet.

Ziet daar, zeer geachte Medeburgers! eenig antwoord op uwe vriendelijke letteren , waarmede Gij ons vereerd hebt. U daarvoor nogmaals onzen dank betuigende , gelijk ook voor de verleende vrijheid, om de tusfchen ons gewisfelde brieven door den druK gemeen te maaken , verzekeren wij U van onze oprechte hoogachting.

Sluiten