Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE S T R IJ D

DER

R E U Z E N;

OF DE

GESTRAFTE HEERSCHZUCHT.

I N

ZEVEN ZANGEN,

DOOR

JE. J. JB. SCttO&CK,

7. V. D. en Rector der Latijnfcht Schooien te Nijmegen.

Te NIJMEGEN,

B\] A. van GOOR, Stads- en Qiiartien-Drukker.

MDCCLXXXVill. ,

Sluiten