Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv.

welke woorden, uit de Gelonide van het Cieraad des Nederduitfchen Helikons L. W. van Merken, mij zoo toepasfelijk op deze ftof voorkwaamen, dat ik het gansch couplet dezes gewijden choorzangs der Priesteren, uit dat aandoenlijk en fchoon treurfpel tot mijn motto voor dit dichtftukje gekoozen heb; welke vrijheid ik hoop dat bij die Puikdichteres verfchooning vinden zal.

Tot de vers-maat, in dit Werkje gebezigd , wierd ik aangeleid door het Vaderlandsch Dichtftuk van Jonkheer Onno Zwier van Haren, getiteld de geuzen, waar van de oordeel-kundige en groote Dichter, de Heer W. Bilderdijk ons onlangs eene zoo zeer verbeterde uitgave bezorgd heeft, dat in dezelve de Opfteller en Uitgever, belangende den behaalden

Sluiten