Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ZANG. 5 Merkuur moet op den handel pasfen ,

Zoo wel te water, als te land; Neptuin, op Nereus zilte plasfen ,

De kielen ftunren met zijn hand. Eool de fchadelijke winden In hunnen duistren kerker binden,

Behalven die voordeelig zijn. Op dat zij niet de volle kielen, Op 't rustloos pekelveld vernielen.

God Bacchus past op druif en wijn.

Minerva moet tot heil der aarde,

Dit is 't bevel, den arbeidsman, En kunftenaar zoo hoog van waarde

Alom befchermen, waar zij kan. Zij moet door fpinnen, twijnen , weeven,

En fcheeren 't arbeids volk doen leeven. Dat 'smenfchen naaktheid dekt en fchüt.

Zij moet door kloppen, houwen, zaagen, Den nutten fcheepsbouw helpen fchraagen;

De vaart en koopmanfehap ten nut.

A 3 Ter-

Sluiten