Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ZANG. n Is zulk een' Godheid U nog heilig?. ..

Steekt gij voor Hem nog offers aan? Uw Dochters zi^n niet langer veilig

Voor zulken valfchen (lier en zwaan. Voorts, hoe kunt gij dat gunsten heeten, Als Ceres daaglyks U doet zweeten,

En zwoegen, op het akkerveld? Hoe dikwijls ging, in uwe vooren, Het zaad, en moeite niet verlooren, Door U op woeker uitgefteld?

Wat fchenkt U Mars? als bloed en wonden.

Verminkte leden, fmart en pijn, Minerva zdf, met al haar' vonden ,

Kan U niet dan nadeelig zijn. Hoe meer haar' harfens zich verpijnen, Om U, ó mensch! van nut te fchijnen;

Hoe meer Ze U oplegt plaagt, en boeit. Wijl, bij haar' fraai gevonden kunsten, Bij haare. loos verdichte gunsten,

Uw lastige arbeid daag'lijks groeit.

Volgt

Sluiten