Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia DE STRIJD DER REUZEN. Volgt mij, en ziet U ftraks ontflaagen,

Van allen arbeid, moeite en zweet j Herroept dus zelf die gouden dagen,

Waar in gij wist van druk, noch leed. Die dagen, toen het weelig kooren, Niet in de diep geploegde vooren,

Gezaaid wierd, noch het vruchtbaar land, De velden, bosfchen, boomgaards, dreeven, Die thans uw doel vaak wederftreeven,

Om bijfland vroegen van uw' hand.

Die dagen, zijn zij U vergeeten ?

Toen men geen Reuzen in hun grot, Zag bij het klinkend aanbeeld zweeten;

Maar gij het lieflijk heilgenot, Der aangenaamfte rust mogt fmaaken, Terwijl ge U daag'Jijks gingt vermaaken,

In 't juichend veld, en lachend groen, Bij 't herders volk, en blijde knaapen, En gij de zatgegraasde fchaapen

Van zelf zich naar de kooi zaagt fpoén.

't On-

Sluiten