Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede zang. t$

'k Heb ook veel Priesteren gevonden,

Van Aard, en Zee, en Hemel-goón, Die, met befpraakte leugen-monden,

En op een liefelijken toon, De tweedragt verder zullen ftooken, En maaken, dat geen' offers rooken,

Die Zij den dwingeland Jupijn, Of aan de verdre Hemelgrooten , Schoon Zij die, als een pligt genooten,

In geenen deele fchuldig zijn,

Verdelgt de tempels en altaaren,

Van deze ontmenschte en fnoode Goofl; Drijft, met de wapens, die Barbaaren,

Uit hunnen trotfehen glorie-troon. Gij zult de zee, de lucht, en winden, Gereed tot uwen bijfland vinden,

Bedient U van uw' moed, cn kracht. Gedraagt U zelf als Góden-Zoonen, Het einde zal den arbeid kroonen;

Denkt aan de glorie, die U wacht.

B a Dus

Sluiten