Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as DE STRIJD DER REUZEN, Zoo wij niet tijdig dit verhoeden,

En met vermogen tegengaan , Zoo kunt gij ligt met mij vermoeden,

Dan is het met ons rijk gedaan. Doch, eer wij aan die dapp're Zoonen, Ons Goddelijk vermogen tooncn,

Wilde ik nog eerst den zachten weg Van midd'lmg, met dat kroost beproeven, Eer wij hen met den val bedroeven.

Wat dunkt U van dit overleg ?

•Laat Ons hen voor deez' vierfchaar daagen,

En hun, aldus vervolgt Jupijn, De reden van dien opftand vraagen,

Of waar in zij benadeeld zijn! Misfchien dat wij hen nederzetten, En, met vertooning van de wetten,

Waar op ons erfrecht is gegrond, Die opgeruide woeste baaren Aldus nog tijdig doen bedaaren.

Dus fprak Jupijn, en floot zijn' mond.

Mars

Sluiten