Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DE STRIJD DER REUZEN. Mijn Meester heeft bericht bekomen,

Beruchte mannen, zegt Merkuur, Dat Gij te faam hebt voor genomen,

Hem 't wet- en erflijk Rijksbefhiur, 't Zij door geweld, bedrog of listen, Althans onwettig te betwisten:

Dit fteekt de Goden in den krop; Zij willen dat Gij voor Jupijn, en Den breeden Godsraad zult verfchijnen,

Vergaderd op Olijmpus top.

Zoo dra dit Rot der Goón verlangen,

Door Majaas Zoon hun meegedeeld, Had in het wreevel oor ontvangen,

Zoo had het weinig flechts gefcheeld, Dat zij, in weêrwil aller rechten, Den afgezant niet zelf bevechten;

Althans Hij wordt, door 't onverftand Dier onbefchofte muitelingen, Die hem van allen kant omringen,

Gansch niet vereerd als een gezant.

Zeg:

Sluiten