Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE S T R IJ D

DER

R E U Z E N,

GESTRAFTE HEE RSCHZUCHT.

J^fauw was Merkuur te rug gekomen,

Als reeds Titéaas trotsch gedacht, Op den Olijmpus wordt vernomen,

Gefterkt met onbezonnen kracht, Straks ftuiven zij de Raadzaal binnen, Gereed een' kampftrijd te beginnen;

Wanneer Jupijn het godlijk hoofd, Waar door Hij 't gansch heelal doet beeven, Tot hun een wijl houdt opgeheeven,

Dat voor een poos hun' moed verdooft.

O F D E

DERDE ZANG.

ÓGij

Sluiten