Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIEEDEZANG. 43 Merkuur liet zich te Memfis vinden,

Waar zich Jupijn als 't Opperhoofd Der Goón, voor zich en zijne vrinden,

Een veilig fchuilverblijf belooft. Nauw zagen Memfis Stedelingen Den Zoon van Maja, of ze omringen

Hem, als om ftrijd, van allen kant. Ja veelen, die als opgetogen , Uit eerbied, ftraks de kniën boogen

Voor dien verheven Afgezant.

Ö, Vangt Hij aan, tot hun tefprecken,

Terwijl men reeds hem eert als God, 6 Drie, ja vierwerf zaaPge ftreeken!...

Hoe overroemroemrijk is uw lot! Al 't aardrijk zal, in korte tijden, Voor zeker uw geluk benijden;

De Goón verlieten 't Hemel-hof, En komen heden bij U Woonen; Zoo Ge ooit uw' godsvrucht wik betoenen,

Zoo hebt Ge nu een' ruime Hof.

Straks

Sluiten